Hjälp oss kartlägga klätterrelaterade besvär

Emma Thideman & Jenny Närkeby är två studenter från Svenska Naprapathögskolan i Stockholm som just nu skriver en C-uppsats, med syfte att kartlägga de vanligast förekommande överbelastningsskadorna bland klättrare i Sverige.

Utskicket består av en enkät som riktar sig till klättrare i åldrarna 15 år och uppåt, på motionär- samt elitnivå som är helt och hållet frivillig.

Här kan du delta i studien!

Vårt mål med studien är att kunna bidra till förbättring av det nuvarande kunskapsläget kring rehabilitering samt prevention av klätterrelaterade skador och besvär.

Även om du just nu inte har några besvär kopplat till klättring så svara gärna ändå på enkäten, ditt svar är minst lika viktigt för ett så rättvist resultat som möjligt.

Tack för din medverkan!

Emma Thideman & Jenny Närkeby

Publicerat den: 15 maj, 2018 15:37