GDPR och Klättercentrets behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) med den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen (GDPR).

Som en del i detta har vi uppdaterat stycke 11. Behandling av personuppgifter i de Allmänna avtalsvillkor som gäller vid köp av träningskort. Den sista meningen “Alla personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL.” är ersatt med “Information om Klättercentrets hantering av personuppgifter finns i informationstexten Personuppgiftspolicy som finns publicerad på Klättercentrets hemsida.”

Personuppgiftspolicyn är ett tillägg som ger dig information om hur vi på Klättercentret behandlar dina personuppgifter i allmänhet och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

Du hittar personuppgiftspolicyn och mer information direkt här på hemsidan.

Publicerat den: 24 maj, 2018 16:43