Angående Corona (covid-19)

For information in English, scroll down.

Uppdatering 29/10

På grund av nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten för region Skåne ber vi dig att fortsätta följa alla tidigare råd kring hygien och att hålla avstånd så mycket som möjligt.

Dessutom har vi utökat våra städrutiner och rekommenderar att du om möjligt väljer att träna när vi har färre besökare i gymmet.

Tider som vi normalt har som mest besökare är:

Tisdagar 17-20

Torsdagar 17-20

Helgdagar, lördag-söndag mellan 10-16

Det viktigaste för oss är att alla våra besökare och medarbetare mår bra och känner sig trygga. Vi förstår att många känner sig osäkra och har frågor just nu.

Så, vad innebär Corona egentligen för oss?

För det första har vi tillsvidare öppet som vanligt.

Anställda som är sjuka eller har varit i ett särskilt drabbat område jobbar inte och Klättercentret följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19.

Den 24 mars uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar.

Vi vill också passa på att påminna om de saker vi alla kan göra för att minska smittrisken.

 • Känner du dig krasslig, stanna hemma och ta hand om dig
 • Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande
 • Tvätta händerna ordentligt, både före och efter klättring
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Hosta och nys i armvecket
 • Dela inte vattenflaskor eller annat som kan överföra saliv
 • Minska närkontakten så gott det går
 • Byt, om möjligt, om hemma förre och efter ditt träningspass

Vi följer utvecklingen och den information som kommer från Folkhälsomyndigheten. Ovanstående gäller tillsvidare. Informationen uppdateras löpande.


Update 29/10

As a result of new guidelines for region Skåne, we ask you to continue to follow all previous advice regarding hygiene and keeping distance as much as possible.

Additionally we have increased our cleaning routines and recommend that if possible, you choose to train at times when we have less visitors in the gym.

Times when we usually have the most visitors are:

Tuesday 17-20

Thursday 17-20

Weekends, Saturday-Sunday between 10-16

Regarding the Corona-Virus (Covid-19)

The most important thing for us is that all our visitors and colleagues feel safe. We understand that a lot of people are worried and have a lot of questions right now.

So, what are we doing?

First of all we are open as usual.

Employees who are sick or have been travelling will not come to work and the whole of Klättercentret is following the rules and recommendations from the Public Health Agency of Sweden.

March the 24th the Public Health Agency of Sweden updated their guidelines regarding sports and exercise facilities.

We would like to remind you about what you can do to reduce the risk of spreading the virus.

 • If you feel unwell, stay at home and take care of yourself
 • Wait at least two days after getting well before you go back to the gym
 • Wash your hands thoroughly, before and after climbing
 • Avoid touching yourself in you face
 • Cough and sneeze in your upper sleeve/elbow
 • Don’t share water bottles or anything else that can transmit saliva
 • Reduce close contact
 • If possible, change at home, both before and after your session

Updated 25 of March, information in English added.
Updated 26 of March, added guidelines from The Public Health Agency of Sweden

 

Publicerat den: 12 mars, 2020 13:48
X