Säker repklättring – Klättercentrets regler för repklättring

Klättring kan vara farligt och otillräcklig kunskap om säkerheten innebär en risk för ditt och andra klättrares liv. Det är därför viktigt att du är rätt utbildad. På klätterkurser utförda av kvalificerade instruktörer lär du dig de nödvändiga färdigheterna.

Tveka inte att påtala fel och uppmärksamma andra klättrare när de gör saker som kan vara eller direkt är farliga.

Nedan följer de regler vi har satt upp för våra anläggningar för att bidra till att klättermiljön skall vara säkrare. Kom ihåg att något av behörighetskorten måste bäras fullt synliga på selen:

  • Det gröna kortet (Topprepskort) vid säkring på topprep.
  • Det röda kortet (Ledkort) vid ledklättring och ledsäkring.

 

Kamratkontroll vid varje klättring

Selen och dess spännen.

Dubbelåttan och infästningspunkten.

Låskarbinen och repbromsen.

Stoppknuten och säkringsrepet.

Knyt in dig i selen

Knyt in dig på rätt sätt i selen.

Koppla ej in dig med låskarbin.

Tänk på barnens förutsättningar

Mindre koncentrationsförmåga.

Liten handstyrka.

Observera viktskillnader.

Rätt handhavande av utrustningen

Använd utrustningen korrekt.

Alltid en hand med rätt position på bromsänden.

Observera viktskillnader.

Uppmärksamhet vid säkring

Inget slack i repet.

Säkringsposition nära väggen.

Håll uppsikt över din klätterkamrat.

Sitt ej ner när du säkrar.

Klipp alla karbiner

Fall kan ske när som helst.

Grepp kan vrida sig eller gå sönder.

Klipp i rätt höjd

Klipp från stabil position.

Klipp, om möjligt, från midjehöjd.

Upp till femte säkringen finns risk för markfall.

Fallzonen skall vara fri

På golvet och väggen.

Tänk på pendlingsrisken.

Det falldämpande golvet skall vara fritt från föremål.

Topprep i dubbla karbiner

Två av varandra oberoende säkringspunkter.

Aldrig rep över rep

Aldrig två rep samtidigt i en karbin.

Om det finns uppsatt, använd den separata låskarbinen för nedfirning.

Fira ner försiktigt

Behåll kommunikationen mellan säkrare och klättrare.

Fira ner långsamt och jämt.

Risk för pendel

Topprep på leder med branta överhäng får endast klättras med mellansäkringar.

X