Grupper i klätterskolan

Ålder

Klätterskolan består av grupper som delas in efter ålder; 7-9, 10-12, 13-16. Åldern baseras på födelseår, snarare än födelsedag. Så om barnet exempelvis fyller 10 i november får de redan på vårterminen anmäla sig till en 10-12 års grupp om de vill.

För att få säkra måste man fylla 13 under året, därför är det inte tillåtet för yngre att anmäla sig till dessa grupper.

Nivå

Dessutom delas grupperna in efter kunskapsnivå; Nybörjare, Grundnivå och Fortsättningsnivå.

Det är inte tillåtet att boka in sig på en högre nivå än vad som är rekommenderat, däremot är det möjligt att boka in sig på en lägre nivå om man vill.

Nybörjarnivå

  • Förkunskapskrav: Inga
  • Utrustning: All utrustning ingår

Nybörjarnivån är för alla barn och unga som tidigare inte gått i klätterskola, och är endast 1 termin. Fokus ligger på att lekfullt lära sig bli bekväm på klätterväggen med grundläggande klätterteknik. Föräldrar till barn som är mellan 7-12 år får också lära sig säkra och ta grönt kort innan terminsstart.

Ungdomar som är 13 år och äldre lär sig själva att säkra varandra och får i sin egen takt öva sig, under hela terminen, till nivån som krävs för ett grönt kort.

Grundnivå 

  • Förkunskapskrav: minst 1 termin i Klätterskola
  • Utrustning: All utrustning förutom klätterskor ingår. Finns att hyra.

Denna nivå lär vi oss mer om klätterteknik såsom fotarbete, handplacering, viktöverföring, matchning etc. Vi fortsätter med fallträning och att känna trygghet i vår klättring. Grundnivån är inte tidsbegränsad utan här utvecklar man sin klätterteknik tills tränaren rekommenderar att barnet går vidare till fortsättningsnivån.

Fortsättningsnivå

  • Förkunskapskrav: Rekommendation från tränare
  • Utrustning: All utrustning förutom klätterskor. Hyrskor rekommenderas inte.

I denna nivå bygger vi vidare på kunskaperna som vi fått från grundnivån och lär oss avancerade klättertekniker såsom smearing, deadpoint, vridningar m.m. Vi lär oss också att planera vår klättring genom att läsa leder och få ett fint flyt när vi klättrar. Vi övar även på skillnader mellan statisk och dynamisk klättring och när vi ska utnyttja vad på leden.

X