Grupper i klätterskolan/ terminsgrupper

Klätterskolan/Terminsgrupper består av grupper som delas in efter ålder (det år barnet/ ungdomen fyller); 7-9, 10-12, 13-15 och 16-19.
Dessutom delas grupperna in efter kunskapsnivå; Nybörjare, Nivå 1 och Nivå 2.

Man börjar alltid på nybörjarnivån.

Det är inte tillåtet att boka in sig på en högre nivå än vad som är rekommenderat, däremot är det möjligt att boka in sig på en lägre nivå om man vill.

– De som inte gått i Klätterskolan tidigare kan endast anmäla sig till nybörjargrupper.

– Bara de som har rekommenderats att gå i Nivå 2-grupper kan boka in sig där.

Du kan se grupperna för vårterminen 2023 i bokningsfunktionen på sportadmin. Klicka här!

X