Familjekurs

Kursinformation

FÖRKUNSKAPSKRAV
Inga.

TIDSÅTGÅNG
3 tillfällen á 2 h.

PRIS
1680 kr/vuxen + 1 barn. Du behöver ha ett barn med dig till Familjekursen.

UTRUSTNING
All utrustning ingår i kursen.

Kurspris: 1680 kr

Typ: Grupp

Nivå: Nybörjare

Vem är du: Barn, Vuxen

Familjekursen är sammansatt för att du som förälder skall lära dig att säkra ditt klättrande barn. Den är avsedd för föräldrar som har barn som klättrar och ännu är för unga för att säkra själva. Du som förälder kommer även få prova på klättring.

Kom ihåg att boka din kurs minst tre dagar innan kurstillfället. I Familjekursen lär du dig att handha utrustningen samt det grundläggande säkerhetsmässiga förfarandet. Kursen är uppdelad i tre delar.

Del 1

Under det första tillfället delas vuxna och barn in i två olika grupper. De vuxna, du, kommer att lära dig de säkerhetsmässiga grunderna, såsom utrustningshantering, säkringsteknik och kamratkontroll. Allt detta med hjälp av praktiska övningar där du också kommer att få möjlighet att klättra.

Barnen kommer att i sin grupp att få klättra med och lära sig grundläggande säkerhet av våra instruktörer.

Del 2

Detta tillfälle handlar om att repetera och befästa de viktiga lärdomarna från det första tillfället. Även under detta tillfälle delas vuxna och barn in i två grupper.

Del 3

Under detta sista tillfälle kommer du som vuxen att få genomföra ett teoretiskt och ett praktiskt prov för att få grönt kort, d.v.s. den licens som krävs för att säkra någon som klättrar på Klättercentret. Läs här för mer information om det gröna kortet. Under tillfällets andra halva klättrar ditt barn tillsammans med dig.

OBS! Det är mycket viktigt att du är i tid till kursen. Kommer du försent finns tyvärr ingen möjlighet att hoppa in.

X