Friskvård

Att investera i företagets viktigaste resurs, personalen, ger ett lönsamt resultat. Sambandet mellan ett aktivt liv och ett friskt liv är väl dokumenterat och det är med små förändringar du kan göra stora vinster.

Motion är en viktig friskfaktor. För den enskilda personen innebär motion oftast att man mår bättre, orkar mer och undviker många av de livsstilsrelaterade sjukdomar som idag ökar i samhället. För arbetsgivaren innebär det en piggare, gladare och mer motiverad och produktiv personal som kanske till och med anmäler färre timmar i sjukfrånvaro.

Klättring – En investering i ditt företag

Genom att klättra tränar du kroppens styrka och smidighet – samtidigt som du aktiverar tanken och kreativiteten. Klättringen kombinerar dessa aktiviteter till en helhet genom att du som enskild, med dina unika förutsättningar, är den som ska ta dig uppför väggen på ditt sätt.

Vi samarbetar med:

Du kan också få kostnaden fakturerad till företaget direkt. Kontakta oss på kundservice@klattercentret.se om du har några frågor.

X