Regler

Klättring kan vara farligt och otillräcklig kunskap om säkerheten innebär en risk för ditt och andra klättrares liv. Det är därför viktigt att du är rätt utbildad. På klätterkurser utförda av kvalificerade instruktörer lär du dig de nödvändiga färdigheterna.

Behörighetskort – gult, grönt eller rött

När du klättrar på topprep så arbetar du alltid i lag om två personer, en person som klättrar och en annan som säkrar. Att säkra en klättrare är ett stort ansvar – du ansvarar för en annan människas liv.

Du som klättrare ska vara noggrann med att kontrollera att den person som säkrar dig vet vad den gör. Se till att din säkringsperson har grönt eller rött kort. Det gröna kortet krävs för topprepssäkring, medan det röda krävs för både ledsäkring och ledklättring (tekniken där du klättrar upp med ett rep, genom säkringspunkter, för att sedan sätta fast det i toppen).

Det gula kortet ger innehavaren rätt att klättra på våra autobelays.

Kortet ska alltid bäras synligt på selen vid klättring och säkring.

Tveka inte att påtala fel och uppmärksamma andra klättrare när de gör saker som kan vara eller är direkt farliga. Nedan följer de regler vi har satt upp för våra anläggningar för att bidra till att klättermiljön ska vara säkrare.

Våra regler

X