Angående Corona (covid-19)

For information in English, scroll down.

Med anledning av de nya rekommendationerna från folkhälsomyndigheten kommer hallen i Uppsala att se lite annorlunda ut ett tag framöver.

 • Håll avstånd. Vi utökar skyltningen i hallen för att påminna er alla om vikten av att hålla avstånd
 • Delar av rephallen kommer vara avspärrad för kurser när dessa pågår
 • Ledbygget på bouldering anpassas och ser lite annorlunda ut för att sprida ut nya problem över större delar av hallen
 • Vi kommer att rekommendera er att klättra på vartannat rep
 • Byt gärna om hemma innan och efter träningen. I omklädningsrummen är det svårt att hålla det angivna avståndet.
 • Kom gärna dagtid och träna, undvik att komma 17.00-20.00 då vi har som mest personer i hallen och pågående kursverksamhet

Vi kommer att löpande uppdatera våra rutiner och vår verksamhet med anledning av de nya rekommendationerna.

Vi vill också passa på att påminna om de råd som har gällt sedan i våras.

 • Känner du dig krasslig, stanna hemma och ta hand om dig
 • Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande
 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna ordentligt, både före och efter klättring
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Hosta och nys i armvecket
 • Dela inte vattenflaskor eller annat som kan överföra saliv
 • Byt, om möjligt, om hemma före och efter ditt träningspass

Vi följer utvecklingen och den information som kommer från Folkhälsomyndigheten. Ovanstående gäller tillsvidare. Informationen uppdateras löpande.


Regarding the Corona-Virus (Covid-19)

Due to the new recommendations from the public health agency, Klättercentret Uppsala will look a little different for a while to come.

 • Keep distance. We are expanding the signage in the hall to remind you all of the importance of keeping your distance
 • Parts of the rope hall will be blocked off for courses
 • The route setting on our bouldering walls is adapted and looks a little different to distribute new problems over larger parts of the hall
 • We will recommend you to only climb every other rope
 • Please change at home before and after training. In the changing rooms, it is difficult to keep the specified distance
 • Feel free to come during the day and train, avoid coming 17.00-20.00 as that is a popular time and we also have ongoing course activities

We will continuously update our routines and our operations due to the new recommendations.

We would also like to take this opportunity to remind you of the advices that have been going on since last spring.

 • If you feel unwell, stay at home and take care of yourself
 • Wait at least two days after getting well before you go back to the gym
 • Keep your distance
 • Wash your hands thoroughly, before and after climbing
 • Avoid touching yourself in you face
 • Cough and sneeze in your upper sleeve/elbow
 • Don’t share water bottles or anything else that can transmit saliva
 • If possible, change at home, both before and after your session

Updated 25 of March, information in English added.
Updated 26 of March, added guidelines from The Public Health Agency of Sweden
Updated 20 of October, new guidelines for the region of Uppsala
Updated 20 of november, information about route setting and courses added

Publicerat den: 12 mars, 2020 13:48
X