Nivåförklaring Uppsala

Från VT24 kravställer vi att samtliga deltagare under 13 år har en medföljande vuxen med säkringskort (Grönt Kort) som närvarar för att säkra under Klätterskolans tillfällen minst varannan vecka. Detta så tränarna kan ge mer fokus på att coacha deltagarna. För de familjemedlemmar som är intresserade av att ta grönt kort erbjuder vi 25% rabatt på Grundkurs på Klättercentret. Mer information kring detta skickas ut inför terminen.

Nybörjare (Nyb)

 • Förkunskapskrav: Inga
 • Tid: 105 min per träningstillfälle.
 • Antal tillfällen: 12 stycken, 1 gång/vecka
 • Utrustning: All utrustning ingår
 • Pris: 2995:- per termin

Det är i denna grupp som ditt barn börjar sitt klätteräventyr. Vi klättrar tillsammans med utbildade och erfarna ledare. Fokus ligger på upplevelsen och att ha roligt tillsammans. Vi lär oss den grundläggande motoriken och balansen på ett lekfullt sätt. Vi lär oss också att inte vara rädd på väggen, samt kunskaper om utrustning och leder.

Är ditt barn under 13 år? Barnen i den ålder får inte säkra varandra när de klättrar. Vi uppmuntrar då att i alla fall en förälder per barn att hjälpa till med säkringen några gånger under terminen.

För de föräldrar som är intresserade erbjuder vi möjlighet att gå en rabatterad grundkurs (25% rabatt) med oss för att lära sig säkra och skaffa det så kallade gröna kortet. Grundkursen är uppdelad på 3 tillfällen (totalt 6 timmar) och det finns möjlighet att gå den här kursen innan terminsstart.

Det Gröna kortet tillåter dig att säkra en annan person i vår klätterhall. Därefter är du delaktig vid några träningstillfälle under hela terminen.

Barn som är 13 år (det år ditt barn fyller 13 år) och äldre lär sig själva att säkra varandra och får i sin egen takt öva sig, under hela terminen, till nivån som krävs för ett grönt kort. Som förälder är du självklart välkommen att titta på och peppa ditt barn, men det finns inget krav på närvaro.

Grundnivå

 • Förkunskapskrav: 1 termin i Klätterskola, eller ha deltagit på en av våra läger.
 • Tid: 105 min per träningstillfälle.
 • Antal tillfällen: 12 stycken, 1 gång/vecka
 • Utrustning: Sele ingår. Eleven måste ha egna klätterskor. Finns att hyra.
 • Pris: 2995:- per termin

Denna nivå fortsätter på kunskaperna från första terminen, Nybörjare. Vi lär oss mer om klätterteknik såsom fotarbete, handplacering, viktöverföring, matchning etc. Vi lär oss vad bouldering är och hur vi kan kombinera träning både på led och bouldering. Vi fortsätter med fallträning och att känna trygghet i vår klättring.

Fortsättningsnivå

 • Förkunskapskrav: Rekommendation från ledare
 • Tid: 105 min per träningstillfälle.
 • Antal tillfällen: 12 stycken, 1 gång/vecka
 • Utrustning: Sele ingår. Eleven måste ha egna klätterskor. Hyrskor rekommenderas inte.
 • Pris: 2995:- per termin

I denna nivå bygger vi vidare på kunskaperna som vi fått från Nivå 1 och lär oss avancerade klättertekniker såsom smearing, deadpoint, vridningar m.m. Vi lär oss också att planera vår klättring genom att läsa leder och få ett fint flyt när vi klättrar. Vi övar även på skillnader mellan statisk och dynamisk klättring och när vi ska utnyttja vad på leden. De äldre grupperna lär sig ledklättra.

Fler nivåer tillkommer under senare terminer

X