Klätterskola

Klättring är för alla! I Klätterskolan i tränar barn och ungdomar i grupp under höst- och vårterminerna. Här får de utvecklas, träna och framförallt ha roligt tillsammans med andra.

Våra välutbildade tränare leder barnen och ungdomarna under hela terminen till att bli bättre klättrare. Vi följer en noga utarbetad utvecklingsplan med ett grundläggande tänk att klättring som träning framförallt ska vara rolig.

Barnen kan börja i vår klätterskola från det år de fyller sju och fortsätta träna med oss upp till det år de fyller 17, därefter rekommenderar vi vår terminsträning för vuxna. Grupperna är indelade efter ålder och för de äldre deltagarna även efter erfarenhetsnivå.

Höstterminen 2024

Klätterskolan på Klättercentret Helsingborg börjar höstterminen 2024. Följ oss på Instagram för att hålla dig uppdaterad om när vi öppnar vår intresseanmälan!

Klätterskolan pågår under 12 veckor med1-3 träningstillfällen per vecka. Under terminen har vi uppehåll för skollov.

All utrustning ingår och det kommer finnas olika nivåer att välja mellan.

X