Klättra säkert hos oss på Klättercentret

Du knyter in dig i repet med samma knut som du knutit tusentals gånger tidigare. Du kan göra knuten med förbundna ögon och du har till och med gjort knuten i beckmörker på en långtur i Norge. Innan knuten är helt färdig avleds din uppmärksamhet av någon faller på leden bredvid. Fallet är trots sin längd och dramatik helt ofarligt och klättraren fångas upp mjukt av en skicklig säkrare. Du vänder dig om till din klätterkamrat och säger “Ok, jag kör”. Du och din klätterkamrat har klättrat i många år och ni räknas både av er själva och allmänheten som väldigt rutinerade klättrare. Klätterhallens trygga miljö framstår nästan som en lekpark i jämförelse med era klättringar i Chamonix i fjol. Din säkrare samtalar med er gemensamma kompis som ni inte träffat på flera år, men ser att du är på gång och nickar. Du börjar klättra och eftersom leden är ganska lätt kommer du snabbt upp till toppankaret 10 m upp. Du sätter dig i selen och hinner inte ens tänka på att någonting är fel innan det är för sent.

———-

År 2009 publiceras en artikel i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports som indikerar att klättrare med relativt lång klättererfarenhet i högre utsträckning än nybörjare riskerar att skada sig. Frågan man måste ställa sig är varför det är så och varför vi som klättersamfund tillåter det att vara så, när en starkt bidragande orsak till olyckorna är slarv.

Klättring är till sin natur farligt. Att ta risker måste få vara ett medvetet och övervägt beslut. Riskerna ska komma från miljön vi valt att vistas i, inte genom att vi är slarviga. Slarvet beror på oss och våra beteenden som ofta sker automatiskt, men det går att ändra på.

Det går att lära gamla hundar att sitta bara vi vill och det är lättare än vi kanske tror – men vi måste vilja!

kamratkontroll_logo

Vad kan vi alla göra för en säker klättermiljö

Kamratkontroll

Kamratkontrollen är den bästa metoden att hitta slarvfel. “Säkring klar” betyder att kamratkontrollen är genomförd. Kamratkontrollen håller dig vi liv!

Kultur

Vi måste skapa en kultur där vi uppskattar att andra påpekar det vi gör fel. Det är av omtanke.

Vilja

Vi måste vilja lära oss. Se det som en utmaning att hänga med i säkerhetsutvecklingen. Det är spännande och lärorikt.

Hallvärdar

Hallvärdar finns i våra klätterhallar under de populäraste tiderna, d.v.s när de allra flesta tränar. Dessa personer (känns igen på sina gröna tröjor) har som sin uppgift att utföra uppklättringar för de kunder som vill ta grönt och rött kort. De finns också där för att se till att de säkerhetsregler som vi har efterföljs – allt för att undvika att du ska riskera att vara med om en olycka, direkt eller indirekt.

Hallvärdarna finns på plats för din skull; för att besvara dina frågor om säkerhet i synnerhet och om klättring i allmänhet.

Klättercenter initiativtagare till: Alla behöver en KK!

I augusti 2010 inledde Klättercentret en riksomfattande kampanj för fokusering på säkerheten när man klättrar. Den inleddes med en artikel i tidningen Bergsport. Artikeln är det du precis har läst ovan. Tillsammans med Klätterdomen, Klätterverket, Eskilstuna Klätterklubb, Solna Klätterklubb, Visby Klätterklubb, Klätterlabbet, Crux och Karbin arbetar vi för att öka säkerhetsmedvetandet hos klättrare.

På Klättercentret kommer du kanske att märka vårt intensifierade säkerhetsarbete genom:

  • Nya och tydligare skyltar på de säkerhetsföreskrifter som gäller för repklättring och bouldering.
  • Hallvärdar under fler kvällar i veckan och under längre pass.
  • Att vi sätter upp skyltar på väggen med kamratkontrolloggan som en påminnelse att alltid, alltid genomföra denna innan varje klättring.
X