GDPR och Klättercentrets behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) med den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen (GDPR).

Som en del i detta har vi uppdaterat stycke 11. Behandling av personuppgifter i de Allmänna avtalsvillkor som gäller vid köp av träningskort. Den sista meningen “Alla personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL.” är ersatt med “Information om Klättercentrets hantering av personuppgifter finns i informationstexten Personuppgiftspolicy som finns publicerad på Klättercentrets hemsida.”

Personuppgiftspolicyn är ett tillägg som ger dig information om hur vi på Klättercentret behandlar dina personuppgifter i allmänhet och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

Klättercentrets Personuppgiftspolicy i PDF!

For information or question in english, please email us at personuppgifter@klattercentret.se


Kontakta oss
Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter, om du har frågor på innehållet i denna personuppgiftspolicy och om du har frågor på sådant som inte omfattas i personuppgiftspolicyn.

Kundservice e-post: personuppgifter@klattercentret.se.

X