Terminskalender & nivåförklaring

Nivåförklaring Stockholm

Nybörjarnivå

 • Förkunskapskrav: Inga
 • Tid: 105 min per träningstillfälle.
 • Antal tillfällen: 12 stycken, 1 gång/vecka
 • Utrustning: All utrustning ingår
 • Pris: 2 500kr per termin exkl medlemsavgift på 200kr till Solna Klätterklubb

Det är i denna grupp som ditt barn börjar sitt klätteräventyr. Vi klättrar tillsammans med utbildade och erfarna ledare. Fokus ligger på upplevelsen och att ha roligt tillsammans. Vi lär oss den grundläggande motoriken och balansen på ett lekfullt sätt. Vi lär oss också att inte vara rädd på väggen, samt kunskaper om utrustning och leder.

Är ditt barn under 13 år? Då får du som förälder (en per deltagare) kostnadsfritt lära dig att säkra (hålla ditt barn) under terminens två första tillfällen (tillfälle ett är utbildning, tillfälle två repetition och examination). Detta ger dig det så kallade Gröna kortet, som tillåter dig att säkra en annan person i vår klätterhall. Därefter är du delaktig vid varje träningstillfälle under hela terminen.

Barn som är 13 år (det år ditt barn fyller 13 år) och äldre lär sig själva att säkra varandra och får i sin egen takt öva sig, under hela terminen, till nivån som krävs för ett grönt kort. Som förälder är du självklart välkommen att titta på och peppa ditt barn, men det finns inget krav på närvaro.

Grundnivå

 • Förkunskapskrav: 1 termin i Klätterskola
 • Tid: 105 min per träningstillfälle.
 • Antal tillfällen: 12 stycken, 1 gång/vecka
 • Utrustning: Sele ingår. Eleven måste ha egna klätterskor. Finns att hyra.
 • Pris: 2 500kr per termin exkl medlemsavgift på 200kr till Solna Klätterklubb

Denna nivå fortsätter på kunskaperna från första terminen, nybörjare. Vi lär oss mer om klätterteknik såsom fotarbete, handplacering, viktöverföring, matchning etc. Vi lär oss vad bouldering är och hur vi kan kombinera träning både på led och bouldering. Vi fortsätter med fallträning och att känna trygghet i vår klättring.

Fortsättningsnivå

 • Förkunskapskrav: Rekommendation från ledare
 • Tid: 105 min per träningstillfälle.
 • Antal tillfällen: 12 stycken, 1 gång/vecka
 • Utrustning: Sele ingår. Eleven måste ha egna klätterskor. Hyrskor rekommenderas inte.
 • Pris: 2 500kr per termin exkl medlemsavgift på 200kr till Solna Klätterklubb

I denna nivå bygger vi vidare på kunskaperna som vi fått från grundnivån och lär oss avancerade klättertekniker såsom smearing, deadpoint, vridningar m.m. Vi lär oss också att planera vår klättring genom att läsa leder och få ett fint flyt när vi klättrar. Vi övar även på skillnader mellan statisk och dynamisk klättring och när vi ska utnyttja vad på leden. De äldre grupperna lär sig ledklättra.

Avancerad nivå

 • Förkunskapskrav: Rekommendation från ledare
 • Tid: 105 min per träningstillfälle.
 • Antal tillfällen: 12-24 stycken, 1-2 gånger/vecka
 • Utrustning: Sele ingår. Eleven måste ha egna klätterskor. Hyrskor rekommenderas inte.
 • Pris: 2 500 – 3 500kr per termin exkl medlemsavgift på 200kr till Solna Klätterklubb

Vi bygger vidare på kunskaperna från tidigare nivåer och lär oss allt mer avancerade klättertekniker. Vi bouldrar en del för att fördjupa oss i avancerade rörelsemönster och bygga styrka. Vi vidareutvecklar och förbättrar förmågan att planera vår klättring och tar fram projekt för att se våra framsteg. De äldre grupperna lär sig ledklättra och ledsäkra.

Tävlingsgrupp

 • Förkunskapskrav: Rekommendation från ledare
 • Tid: 120 min per träningstillfälle.
 • Antal tillfällen: ca 29 stycken, 2 gånger/vecka + individuellt träningsprogram
 • Utrustning: Eleven måste ha egna klätterskor och klättersele. Hyrskor rekommenderas inte.
 • Pris: 7 000kr per termin exkl medlemsavgift på 200kr till Solna Klätterklubb, i priset ingår ett Halvårskort Guld Junior

Vi bygger vidare på kunskaperna från tidigare nivåer och lär oss allt mer avancerade klättertekniker. Denna grupp är för de som vill satsa på klättringen som tävlingssport och träna oftare. Vi bouldrar och ledklättrar för att fördjupa oss i avancerade rörelsemönster och bygga styrka. Individuellt anpassat träningsschema skrivs och utvärderas minst 3 gånger per termin.

För de som tävlar arbetar vi med tävlingsförberedande övningar såsom mental träning.

X