Grundkurs i inomhusklättring

Kursinformation

FÖRKUNSKAPSKRAV
Du skall ha fyllt 15 år för att få gå Grundkursen.

TIDSÅTGÅNG
3 tillfällen á 2 h

PRIS
1195 kr/person, alternativt 1090 kr/person under 18 år.

UTRUSTNING
All utrustning ingår i kursen.

Kurspris: 1090 - 1195 kr

Typ: Ensam, Grupp

Nivå: Medel, Nybörjare

Vem är du: Vuxen

På grund av Covid-19 och de kursanpassningar vi gjort på Klättercentret använder kommer vi på våra grundkurser huvudsakligen använda en hjälplåsande broms istället för en manuell broms.

Grundkursen är kursen för dig som vill få en grundlig start och ordentligt med trygghet och kunskap för att komma igång med din klättring på ett säkert och effektivt sätt. I en liten grupp på mellan 4-12 deltagare varvas material- och säkringskunskap. Kursen är uppdelad på tre tillfällen. Under sista tillfället tar du det Gröna kortet.

Del 1

Under kursens första del lär du dig de säkerhetsmässiga grunderna, såsom utrustningshantering, säkringsteknik och kamratkontroll. Detta varvas med praktiska övningar där du också får möjlighet att klättra.

Del 2

Under kursens andra del repeterar och befäster du de viktiga lärdomarna från första tillfället. Du får även utökade kunskaper kring utrustning, samt får under kontrollerade former lära dig hantera konsten att falla och ta emot fall.

Del 3

Vid den tredje och sista delen genomför du en så kallad uppklättring. Uppklättringen består av en teoretisk och en praktisk del, där du får visa dina kunskaper för en instruktör. Går allt vägen får du det Gröna kortet, d.v.s. den licens som krävs för att säkra någon som klättrar på Klättercentret. Läs här för mer information om det Gröna kortet.

Vid avbokning senare än 24 h innan debiteras hela beloppet.

För bokningsuppgifter och schema, läs mer på vår bokningssida.

OBS! Det är mycket viktigt att du är i tid till kursen. Kommer du försent finns tyvärr ingen möjlighet att hoppa in.

X