Problemator

Problemator är en hemsida/app där du som klättrare kan registrera de problem och leder du klättrat (även kallat att ticka). Här kan du se din utvecklingskurva, se var och när det byggts nytt, ge feedback till ledbyggarna, ge gradförslag, se hur många procent av all klättring i hallen du klarat och mycket mer.

Varje gång du tickar ett problem eller en led får du poäng. Om du vill kan du vara med och tävla om att få mest poäng veckovis och månadsvis på varje anläggning. Om du inte vill det, eller att någon annan ska kunna se vilka problem du klättrat går det att ändra i inställningarna.

Du skapar ett konto genom att gå in på www.problemator.fi/t/problematormobile/index/

Där kan du välja den anläggning där du klättrar mest, men närsomhelst byta till vilken du vill av Klättercentrets hallar. Här finns också en översiktskarta så du lättare hittar bland klättringen i hallen.


Så här graderar vi på Klättercentret

Repklättringen, dvs. lederna på Klättercentret, graderas efter det franska graderingssystemet. Graderingen börjar från 3 och stiger i svårighetsgrad. Från grad 5 följs siffran av bokstaven a, b eller c, och från 6 kan även bokstaven följas av ett plus. Allt för att göra graderingssystemet mer finmaskigt. Du hittar hänvisning om detta på väggen i anslutning till de olika lederna.

Likt repklättringen graderas även boulderingen efter det franska graderingssystemet. Varje problem har ett kort vid startgreppet där graden på problemet anges. Kortet visar också var du som klättrare ska börja med varje hand. Finns två startgrepp sitter en tejpbit med samma färg som på gradkortet vid det andra greppet. Tejpbiten under sista greppet betyder att du ska ha båda händerna på greppet för att klara problemet.

Svårighetsgraderna går från 3 till 8C+ och täcks in av olika färger på gradkortet. Om det istället för en grad står ”project” betyder det att problemet ännu inte har klarats och därför inte heller fått en grad.

Grön: 3 – 4+
Blå: 5 – 5+
Röd: 6A – 6C+
Svart: 7A – 7C+
Rosa: 8A – 8C+

För den intresserade ser poängsystemet ut såhär:

3: 150 4: 200 4+: 250
5: 300 5+: 350 6A: 400
6A+: 450 6B: 500 6B+: 550
6C: 600 6C+: 650 7A: 700
7A+: 750 7B: 800 7B+: 850
7C: 900 7C+: 950 8A: 1000
8A+: 1050 8B: 1100 8B+: 1150
8B: 1100 8B+: 1150 8C: 1200
8C+: 1250

Om Gradering

Idrottsprestationer kan mätas genom sekunder, centimeter eller poäng, men oftast genom en direkt match som utser en segrare och en förlorare. Inom klättringen använder vi oss av ett graderingssystem som är unikt och som faktiskt inte liknar något annat system för att mäta prestationer. Detta system hänvisar till hur svårt det upplevs att klättra något från start till slut.

Graderingssystemet är alltså till för att vägleda klättraren så att denne vet ungefär hur svår klättring som väntar. Beroende på om du som klättrare är bättre teknisk sett, uthållighetsmässigt eller kanske styrkemässigt sett, så kan samma grad verka olika svår på olika leder. När förstebestigaren eller ledbyggaren skall sätta graden finns det alltså mycket att ha i åtanke och därför stämmer inte alltid graden från början. Vidare är graderingssystemet subjektivt och kan därför variera även från ett klätterställe till ett annat.

Kom ihåg

Då alla människor är skapta olika är de ofta så att en del människor har lättare för vissa saker än andra. Graderingen tolkas som ett förslag från ledbyggaren. Den är till för att hjälpa dig att hitta något som passar din nivå…och för att utmana.