3 steg att följa när du besöker oss

På grund av striktare rekommendationer för Covid -19 har vi som företag gjort ändringar i vårt sätt att röra oss i hallen för att maximera din säkerhet, samtidigt som vi också ger er möjlighet att klättra. Med över 1100 kvm klättring skapar de nya verktygen en möjlighet att klättra samtidigt som man behåller ett lämpligt socialt avstånd i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi kommer inte korta ner våra öppettider, för att även fortsättningsvis ge er maximal tillgänglig tid att klättra på utspridda tider.

3 steg till säkrare klättring

Steg 1. Kolla vår infografik för att se de tider då vi brukar ha som mest besökare. Bestäm dig för när vill klättra. Om din enda möjlighet är att klättra under en högtrycks period, överväg om du kanske kan ändra din träningstid eller se steg 2.

Steg 2. Sök på “Klättercentret Malmö” på Google och kolla live data flödet för hur att se hur många som befinner sig på anläggningen. Detta ger dig en ganska bra indikation i realtid på hur många besökare vi har. Även om det enligt steg ett är under ett tidsspann då vi normalt har mycket besökare, har du en möjlighet att se att det i verkligheten inte är så många på plats.

Steg 3. När du kommer hit kommer att se att vi har delat in våra hallar i olika zoner. Varje zon har en skylt med ett rekommenderat antal personer som bör befinna sig på det utrymmet samtidigt.

  • Välj din zon.

  • Kontrollera det rekommenderade antalet personer enligt skylten.

Om färre personer än det rekommenderade antalet klättrar i zonen, gå in och skicka ditt projekt! Om zonen är full, gå och kolla in ett annat område en stund.

X