Vertical Life

Med start den 31/8 – 2018 går vi över från Problemator till Vertical Life som system för att logga våra leder.

Vertical Life är en App till IOS och Android där du som klättrare kan registrera de problem och leder du klättrat (även kallat att zlaga i systemet). Här kan du se var och när det byggts nytt, ge feedback till ledbyggarna, ge gradförslag, kommentera och mycket mer!

För mer information, läs på Vertical Life’s hemsida samt ladda ner appen där du brukar ladda ner appar!


Så här graderar vi på Klättercentret

Repklättringen, dvs. lederna på Klättercentret, graderas efter det franska graderingssystemet. Graderingen börjar från 3 och stiger i svårighetsgrad. Från grad 5 följs siffran av bokstaven a, b eller c, och från 6 kan även bokstaven följas av ett plus. Allt för att göra graderingssystemet mer finmaskigt. Du hittar hänvisning om detta på väggen i anslutning till de olika lederna.

Likt repklättringen graderas även boulderingen efter det franska graderingssystemet. Varje problem har ett kort vid startgreppet där graden på problemet anges. Kortet visar också var du som klättrare ska börja med varje hand. Finns två startgrepp sitter en tejpbit med samma färg som på gradkortet vid det andra greppet. Tejpbiten under sista greppet betyder att du ska ha båda händerna på greppet för att klara problemet.

Svårighetsgraderna går från 3 till 8C+ och täcks in av olika färger på gradkortet. Om det istället för en grad står “project” betyder det att problemet ännu inte har klarats och därför inte heller fått en grad.

Grön: 3 – 4+
Blå: 5 – 5+
Röd: 6A – 6C+
Svart: 7A – 7C+
Rosa: 8A – 8C+

Om Gradering

Idrottsprestationer kan mätas genom sekunder, centimeter eller poäng, men oftast genom en direkt match som utser en segrare och en förlorare. Inom klättringen använder vi oss av ett graderingssystem som är unikt och som faktiskt inte liknar något annat system för att mäta prestationer. Detta system hänvisar till hur svårt det upplevs att klättra något från start till slut.

Graderingssystemet är alltså till för att vägleda klättraren så att denne vet ungefär hur svår klättring som väntar. Beroende på om du som klättrare är bättre teknisk sett, uthållighetsmässigt eller kanske styrkemässigt sett, så kan samma grad verka olika svår på olika leder. När förstebestigaren eller ledbyggaren ska sätta graden finns det alltså mycket att ha i åtanke och därför stämmer inte alltid graden från början. Vidare är graderingssystemet subjektivt och kan därför variera även från ett klätterställe till ett annat.

Kom ihåg

Då alla människor är skapta olika är de ofta så att en del människor har lättare för vissa saker än andra. Graderingen tolkas som ett förslag från ledbyggaren. Den är till för att hjälpa dig att hitta något som passar din nivå…och för att utmana.

X