Klättercentret Skåne

Den 15 oktober 2016 slog vi upp dörrarna för vår första anläggning. Belägen på Kopparbergsgatan 8 i Malmö jobbar vi hårt för att skapa en naturlig oas för Skånes klättrare. Vi skriver vår historia för varje dag som går och jobbar ständigt för att leverera inomhusklättring av absolut världsklass.

Klättercentrets historia

Klättercentret slog upp porten till den första klätteranläggningen i Solna, Lucia 2003. Vi ville starta en klätteranläggning för alla där både nybörjare och avancerade klättrare kunde känna sig välkomna. En plats som inte var en exkluderande miljö för redan inbitna klättrare, utan som kunde attrahera en större krets.

Det här är kärnan av vad vi står och jobbar för och målet för oss är att klättring ska bli en folksport, varken mer eller mindre!

För att det ska bli möjligt krävs det förstås att klättring blir mer tillgängligt, det vill säga att det finns en klätterhall nära dig oavsett var du bor! Det här tar såklart lite tid men vi gör vad vi kan för att det ska bli verklighet.

Störst i Sverige

Klättercentret driver idag den största klätterverksamheten i Sverige räknat till omsättning och antal anläggningar. Sedan vi öppnade vår första klätterhall 2003 har vi gått från en av de minsta aktörerna i branschen till den största och idag finns vi på sju platser:

  • Solna 2003
  • Telefonplan 2010
  • Akalla 2016
  • Malmö 2016
  • Uppsala 2018
  • Västerås 2020
  • Gallerian 2020

Det är en bra början, men om vi ska nå vår vision säger det sig självt att vi inte är nöjda där. Stora delar av Sverige saknar fortfarande tillgång till bra inomhusklättring!

Säkerhet

Säkerhetstänkandet har stått i fokus från start och redan innan Svenska Klätterförbundet formulerade kraven för de allmänna behörighetskorten för att få säkra en annan person, hade Klättercentret infört praktiska och teoretiska kontroller för att minimera olycksrisken. Att våra hallar numera är certifierade klätterhalllar understryker för oss och våra kunder att vi fortsätter att lägga stor vikt vid säkerhetsfrågorna i allt vi gör.

X