Sydsveriges största klätterevenemang för barn & unga

 

 

Information:

På grund av det nuvarande läget med coronaviruset kommer vi att skjuta fram våran barn-, och ungdomstävling, Defy Gravity, tills spridningsrisken är över. Vi kommer att återkomma med information så snart vi vet tillräckligt för att kunna sätta ett nytt datum.

 

 

X