Topprepskurs – Grundkurs i repklättring

Topprepskurs på Klättercentret

Kursinformation

Kurspris: 995 kr

Klättertyp: Topprep

Typ: Ensam, Grupp

Nivå: Medel, Nybörjare

Vem är du: Vuxen

Topprepskurs – Grundkurs i repklättring

Vår topprepskurs är kursen för dig över 15 år som vill börja klättra med rep! Här får du en grundlig start och ordentligt med trygghet och kunskap för att komma igång med din klättring på ett säkert och effektivt sätt. Kursen är uppdelad på tre tillfällen om 2 timmar vardera, och leds av våra auktoriserade klätterinstruktörer. Under sista tillfället får du efter godkänt resultat Grönt kort.

Under kursens första del lär du dig de säkerhetsmässiga grunderna, såsom utrustningshantering, säkringsteknik och kamratkontroll. Detta varvas med klättring så att du på ett konkret och praktiskt sätt får öva på det du lär dig direkt.

Under kursens andra del repeterar och befäster du de viktiga lärdomarna från första tillfället. Du får även utökade kunskaper kring utrustning, samt får under kontrollerade former lära dig hantera konsten att falla och ta emot fall.

Vid den tredje och sista delen genomför du en så kallad uppklättring. Uppklättringen går ut på att du i en teoretisk och en praktisk del visar upp det du fått lära dig för en instruktör, ungefär som ett examensprov. Går allt vägen får du efter avslutad uppklättring ett Grönt kort. Det gröna kortet är ett bevis på att du har kunskaperna som krävs för att få lov att säkra någon på topprep på Klättercentret eller i andra klätterhallar i Sverige. Läs här för mer information om det Gröna kortet.

OBS! Det är mycket viktigt att du är i tid till kursen. Kommer du för sent finns tyvärr ingen möjlighet att hoppa in.

Pris: 995 kr/ person. All utrustning som behövs ingår i priset.

Kommande kurser:

Del 1 Del 2 Del 3/ Uppklättring 
Kurs 2 januari 18:00 – 20:00 3 januari 18:00 – 20:00 4 januari 18:00 – 20:00
Kurs 20 januari 19:00 – 21:00 22 januari 19:00 – 21:00 24 januari 19:00 – 21:00
Kurs 27 januari 19:00 – 21:00 29 januari 19:00 – 21:00 31 januari 19:00 – 21:00

För er som är intresserade av endast uppklättring så går dessa att göra på de tredje tillfället av kurserna. Vi har möjlighet att ta emot två personer på uppklättring varje kurs. För att boka uppklättring så mejlar ni eller ringer ni till oss.

Privat kurs

Det går också bra att boka en privat topprepskurs på tider ni väljer själva om ni bokar minst en vecka i förväg. Observera att en topprepskurs alltid måste bestå av tre tillfällen på tre separata dagar. Det krävs minst två deltagare för att vi ska kunna hålla en repkurs. Minimumpris för topprepskurser är motsvarande tre deltagare på en vanlig kurs: 2985 kr, och är ni fler än tre deltagare blir priset 995 kr per deltagare.

Repetitionskurser

Detta är en kurs för dig som redan har grönt eller rött kort men som t.ex. inte har klättrat på ett tag och vill fräscha upp kunskaperna igen.
Kursen är 90 minuter lång och kostar 400 kr. Minst två deltagare krävs per kurs. Bokas efter förfrågan. Ange om kursen gäller repetition för grönt kort eller rött kort.

Uppklättring

Om du redan har kunskaperna som behövs för att säkra på topprep och bara saknar det gröna kortet så kan du boka en uppklättring. Priset är 190 kr. Uppklättringen består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov, och tar totalt mellan 30 och 60 minuter. Under uppklättringen kommer du att behöva säkra en klättrare, så vid privata bokningar ber vi dig att ta med någon som kan klättra när du säkrar. Du kan också boka in dig på del 3 på en av våra ordinarie topprepskurser där det är fler personer som deltar.

För bokning kontakta oss via mail

kursskane@klattercentret.se
Vid bokning uppge följande:

  • Önskad kurs
  • Önskat datum och tid
  • Ditt namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Vid avbokning senare än 24 h innan debiteras hela beloppet.

X