Topprepskurs – Grundkurs i repklättring

Topprepskurs på Klättercentret

Kursinformation

Kurspris: 1095 kr

Klättertyp: Topprep

Typ: Ensam, Grupp

Nivå: Medel, Nybörjare

Vem är du: Vuxen

På grund av Covid-19 och de kursanpassningar vi gjort på Klättercentret använder kommer vi på våra grundkurser huvudsakligen använda en hjälplåsande broms istället för en manuell broms.

Topprepskurs – Grundkurs i repklättring

Vår topprepskurs är kursen för dig över 15 år som vill börja klättra med rep! Här får du en grundlig start och ordentligt med trygghet och kunskap för att komma igång med din klättring på ett säkert och effektivt sätt. Kursen är uppdelad på tre tillfällen om 2 timmar vardera, och leds av våra auktoriserade klätterinstruktörer. Under sista tillfället får du efter godkänt resultat Grönt kort.

Under kursens första del lär du dig de säkerhetsmässiga grunderna, såsom utrustningshantering, säkringsteknik och kamratkontroll. Detta varvas med klättring så att du på ett konkret och praktiskt sätt får öva på det du lär dig direkt.

Under kursens andra del repeterar och befäster du de viktiga lärdomarna från första tillfället. Du får även utökade kunskaper kring utrustning, samt får under kontrollerade former lära dig hantera konsten att falla och ta emot fall.

Vid den tredje och sista delen genomför du en så kallad uppklättring. Uppklättringen går ut på att du i en teoretisk och en praktisk del visar upp det du fått lära dig för en instruktör, ungefär som ett examensprov. Går allt vägen får du efter avslutad uppklättring ett Grönt kort. Det gröna kortet är ett bevis på att du har kunskaperna som krävs för att få lov att säkra någon på topprep på Klättercentret eller i andra klätterhallar i Sverige. Läs här för mer information om det Gröna kortet.

OBS! Det är mycket viktigt att du är i tid till kursen. Kommer du för sent finns tyvärr ingen möjlighet att hoppa in.

Pris: 1095 kr/ person. All utrustning som behövs ingår i priset.

Kommande kurser:

Del 1 Del 2 Del 3/ Uppklättring 
Kurs måndag 20 september 18:00 – 20:00 onsdag 22 september 18:00 – 20:00 fredag 24 september 18:00 – 20:00
Kurs måndag 4 oktober 18:00 – 20:00 onsdag 6 oktober 18:00 – 20:00 fredag 8 oktober 18:00 – 20:00
Kurs måndag 18 oktober 18:00 – 20:00 onsdag 20 oktober 18:00 – 20:00 fredag 22 oktober 18:00 – 20:00
Kurs måndag 8 november 18:00 – 20:00 onsdag 10 november 18:00 – 20:00 fredag 12 november 18:00 – 20:00
Kurs måndag 22 november 18:00 – 20:00 onsdag 24 november 18:00 – 20:00 fredag 26 november 18:00 – 20:00
Kurs måndag 6 december 18:00 – 20:00 onsdag 8 december 18:00 – 20:00 fredag 10 december 18:00 – 20:00

Uppklättring

Om du redan har kunskaperna som behövs för att säkra på topprep och bara saknar det gröna kortet så kan du boka en uppklättring. Priset är 250 kr. Uppklättringen består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov, och tar totalt mellan 30 och 60 minuter. Under uppklättringen kommer du att behöva säkra en klättrare, så vid privata bokningar ber vi dig att ta med någon som kan klättra när du säkrar. Du kan också boka in dig på del 3 på en av våra ordinarie topprepskurser i mån av plats.

För bokning kontakta oss via mail

skane@klattercentret.se
Vid bokning uppge följande:

  • Önskad kurs
  • Önskat datum och tid
  • Ditt namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Vid avbokning senare än 72 timmar innan debiteras hela beloppet.

X