Topprepskurs – Grundkurs i repklättring

Topprepskurs på Klättercentret

Kursinformation

Kurspris: 1195 kr

Klättertyp: Topprep

Typ: Ensam, Grupp

Nivå: Medel, Nybörjare

Vem är du: Vuxen

Topprepskurs – Grundkurs i repklättring

Vår topprepskurs är kursen för dig över 15 år som vill börja klättra med rep! Här får du en grundlig start och ordentligt med trygghet och kunskap för att komma igång med din klättring på ett säkert och effektivt sätt. Kursen är uppdelad på tre tillfällen om 2 timmar vardera, och leds av våra auktoriserade klätterinstruktörer. Under sista tillfället får du efter godkänt resultat Grönt kort.

Vi rekommenderar alla våra kunder att säkra med en hjälplåsande broms, därför kommer du lära dig att säkra med den hjälplåsande bromsen GriGri på grundkursen.

Under kursens första del lär du dig de säkerhetsmässiga grunderna, såsom utrustningshantering, säkringsteknik och kamratkontroll. Detta varvas med klättring så att du på ett konkret och praktiskt sätt får öva på det du lär dig direkt.

Under kursens andra del repeterar och befäster du de viktiga lärdomarna från första tillfället. Du får även utökade kunskaper kring utrustning, samt får under kontrollerade former lära dig hantera konsten att falla och ta emot fall.

Vid den tredje och sista delen genomför du en så kallad uppklättring. Uppklättringen går ut på att du i en teoretisk och en praktisk del visar upp det du fått lära dig för en instruktör, ungefär som ett examensprov. Går allt vägen får du efter avslutad uppklättring ett Grönt kort. Det gröna kortet är ett bevis på att du har kunskaperna som krävs för att få lov att säkra någon på topprep på Klättercentret eller i andra klätterhallar i Sverige. Läs här för mer information om det Gröna kortet.

OBS! Det är mycket viktigt att du är i tid till kursen. Kommer du för sent finns tyvärr ingen möjlighet att hoppa in.

Pris: 1195 kr/ person. All utrustning som behövs ingår i priset.

Kommande kurser:

Under sommaren arrangerar vi grundkurs vid utvalda tillfällen.

Del 1 Del 2 Del 3
Kurs måndag 26 juni 17:00-19:00 onsdag 28 juni 17:00-19:00 fredag 30 juni 17:00-19:00
Kurs måndag 26 juni 19:20-21:20 onsdag 28 juni 19:20-21:20  fredag 30 juni 19:20-21:20
Kurs måndag 7 augusti 17:00-19:00 onsdag 9 augusti 17:00-19:00 fredag 11 augusti 17:00-19:00
Kurs måndag 7 augusti 19:20-21:20 onsdag 9 augusti 19:20-21:20 fredag 11 augusti 19:20-21:20
Kurs måndag 21 augusti 17:00-19:00 onsdag 23 augusti 17:00-19:00 fredag 25 augusti 17:00-19:00
Kurs måndag 21 augusti 19:20-21:20 onsdag 23 augusti 19:20-21:20 fredag 25 augusti 19:20-21:20

Uppklättring

Om du redan har kunskaperna som behövs för att säkra på topprep och bara saknar det gröna kortet så kan du boka en uppklättring. Priset är 295 kr. Uppklättringen består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov, och tar totalt ca 120 minuter. Vi erbjuder uppklättring på förfrågan i samband med det tredje kurstillfället på våra grundkurser.

Privat kurs

Om ni är en grupp som vill gå en grundkurs tillsammans kan ni boka en privat kurs. Vid privata bokningar så hittar vi en tider som passar för er. Priset för en privat topprepskurs är 7.500 kr och max antal deltagare är 6 personer.

För bokning kontakta oss via mail

skane@klattercentret.se
Vid bokning uppge följande:

  • Önskad kurs
  • Önskat datum och tid
  • Ditt namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Vid avbokning senare än 72 timmar innan debiteras hela beloppet.

X