Topprepskurs – Grundkurs i repklättring

Topprepskurs på Klättercentret

Kursinformation

Kurspris: 1295 kr

Klättertyp: Topprep

Typ: Ensam, Grupp

Nivå: Medel, Nybörjare

Vem är du: Vuxen

Topprepskurs – Grundkurs i repklättring

Vår topprepskurs är kursen för dig över 15 år som vill börja klättra med rep! Här får du en grundlig start och ordentligt med trygghet och kunskap för att komma igång med din klättring på ett säkert och effektivt sätt. Kursen är uppdelad på tre tillfällen om 2 timmar vardera, och leds av våra auktoriserade klätterinstruktörer. Under sista tillfället får du efter godkänt resultat Grönt kort.

Vi rekommenderar alla våra kunder att säkra med en hjälplåsande broms, därför kommer du lära dig att säkra med den hjälplåsande bromsen GriGri på grundkursen.

Under kursens första del lär du dig de säkerhetsmässiga grunderna, såsom utrustningshantering, säkringsteknik och kamratkontroll. Detta varvas med klättring så att du på ett konkret och praktiskt sätt får öva på det du lär dig direkt.

Under kursens andra del repeterar och befäster du de viktiga lärdomarna från första tillfället. Du får även utökade kunskaper kring utrustning, samt får under kontrollerade former lära dig hantera konsten att falla och ta emot fall.

Vid den tredje och sista delen genomför du en så kallad uppklättring. Uppklättringen går ut på att du i en teoretisk och en praktisk del visar upp det du fått lära dig för en instruktör, ungefär som ett examensprov. Går allt vägen får du efter avslutad uppklättring ett Grönt kort. Det gröna kortet är ett bevis på att du har kunskaperna som krävs för att få lov att säkra någon på topprep på Klättercentret eller i andra klätterhallar i Sverige. Läs här för mer information om det Gröna kortet.

OBS! Det är mycket viktigt att du är i tid till kursen. Kommer du för sent finns tyvärr ingen möjlighet att hoppa in.

Pris: 1295 kr/ person. All utrustning som behövs ingår i priset.

Kommande kurser:

Grundkurs arrangeras vid följande utvalda tillfällen under våren 2024.

Del 1 Del 2 Del 3
Kurs  måndag 27 maj kl 18:30-20:30  onsdag 29 maj kl 18:30-20:30  fredag 31 maj kl 18:30-20:30
Kurs  måndag 10 juni kl 18:00-20:00  onsdag 12 juni kl 18:00-20:00  fredag 14 juni kl 18:00-20:00
Kurs  måndag 24 juni kl 18:00-20:00  onsdag 26 juni kl 18:00-20:00  fredag 28 juni kl 18:00-20:00
Kurs  måndag 5 augusti kl 18:00-20:00  onsdag 7 augusti kl 18:00-20:00  fredag 9 augusti kl 18:00-20:00

Uppklättring

Om du redan har kunskaperna som behövs för att säkra på topprep och bara saknar det gröna kortet så kan du boka en uppklättring. Priset är 295 kr. Uppklättringen består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov, och tar totalt ca 90 minuter. Är du intresserad av att boka en uppklättring, vänligen kontakta oss via mail. Vi erbjuder uppklättring under följande tillfällen:

Uppklättring onsdag 26 juni kl 16:00-17:30
Uppklättring onsdag 7 augusti kl 16:00-17:30

Privat kurs

Om ni är en grupp som vill gå en topprepskurs tillsammans kan ni boka en privat kurs. Vid privata bokningar så hittar vi en tider som passar för er. Priset för en privat topprepskurs är 7.500 kr och max antal deltagare är 6 personer.

För bokning kontakta oss via mail

malmo@klattercentret.se
Vid bokning uppge följande:

  • Önskad kurs
  • Önskat datum och tid
  • Ditt namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Vid avbokning senare än 24 timmar innan debiteras hela beloppet.

X