FÖRÄLDRAMEDVERKAN

– I alla grupper 7-12 år är en förälder per barn med på träningarna och hjälper bl.a. till att säkra vid repklättring. Om föräldern saknar Grönt kort kommer denne att behöva gå en Grönt-kort-kurs innan terminstart för att lära sig säkra. 

I nybörjargrupperna är kursen gratis för en förälder per barn.

Kursen är indelad i tre tillfällen:

– Del 1 och del 2: två tillfällen om 2 timmar vardera innan terminsstart.

– Del 3: Genomförs under terminens första träning medan barnen klättrar med sina tränare. 

I samband med anmälan till Klätterskolan anmäler man sig till Grönt-kort-kursen.

Vill den andra föräldern också ta Grönt kort för att hjälpa till på träningarna kan man gå någon av Klättercentrets ordinarie Grundkurser till rabatterat pris.
Detta gäller även om ytterligare en förälder i Nivå 1- eller Nivå 2-grupperna vill ta Grönt kort.

X