Föräldramedverkan

I alla grupper 7-12 år ska en vuxen med grönt kort per barn medverka på träningarna för att säkra vid repklättring och passa barnet vid bouldering. Vill 2 syskon delta i samma klätterskolegrupp så behöver det även medfölja 2 vuxna till träningen. Både för att hålla säkerheten, och för att barnen ska hinna klättra ordentligt under träningen.

Om den vuxne saknar grönt kort kommer de behöva gå en Grönt-kort-kurs innan terminsstart för att lära sig säkra. Kursen är uppdelad i 3 delar, där varje tillfälle är 2 timmar. I nybörjargrupperna är kursen gratis för en vuxen per barn, och är upplagd på följande sätt:

– Del 1 och del 2: Genomförs innan terminsstart och bokas i samband med anmälan till klätterskolan.

– Del 3: Genomförs under terminens första träning medan barnen klättrar med sina tränare. 

 

Vill exempelvis den andre föräldern också ta Grönt kort för att hjälpa till på träningarna kan de gå någon av Klättercentrets ordinarie Grundkurser till rabatterat pris. 

Extra vuxna som vill ta grönt kort bokas via mail till: klatterskolan.vkkclimbing@gmail.com

 

X