Passa på att använda din friskvård hos oss!

Du kan använda din friskvård till entréer, träningskort/autogiro samt till att gå våra kurser. Vi samarbetar med Epassi och Benify men vi kan även ordna ett kvitto med ditt personnummer som du kan ge till arbetsgivaren. Du kan också få kostnaden fakturerad till företaget direkt

Klättring – En investering i ditt företag

Genom att klättra tränar du kroppens styrka och smidighet – samtidigt som du aktiverar tanken och kreativiteten. Klättringen kombinerar dessa aktiviteter till en helhet genom att du som enskild, med dina unika förutsättningar, är den som ska ta dig uppför väggen på ditt sätt.

Att investera i företagets viktigaste resurs, personalen, ger ett lönsamt resultat. Sambandet mellan ett aktivt liv och ett friskt liv är väl dokumenterat och det är med små förändringar du kan göra stora vinster. För den enskilda personen innebär motion oftast att man mår bättre, orkar mer och undviker många av de livsstilsrelaterade sjukdomar som idag ökar i samhället. För arbetsgivaren innebär det en piggare, gladare och mer motiverad och produktiv personal som kanske till och med anmäler färre timmar i sjukfrånvaro.

Vill du klättra med ditt team, avdelning eller företag? Då kan du läsa mer om våra företagspaket. 

“Motion är en viktig friskfaktor.”

X