Grundkurs i inomhusklättring

Kursinformation

FÖRKUNSKAPSKRAV
Du ska ha fyllt 15 år för att få gå Grundkursen.

TIDSÅTGÅNG
3 tillfällen á 2 h

PRIS
1195 kr/person, alternativt 1090 kr/person under 18 år.

UTRUSTNING
All utrustning ingår i kursen.

Kurspris: 1090 - 1195 kr

Typ: Ensam, Grupp

Nivå: Medel, Nybörjare

Vem är du: Vuxen

Grundkursen är kursen för dig som vill få en grundlig start och ordentligt med trygghet och kunskap för att komma igång med din klättring på ett säkert och effektivt sätt. I en liten grupp på mellan 4-12 deltagare varvas material- och säkringskunskap. Kursen är uppdelad på tre tillfällen som vi gärna ser att man genomför under cirka 1 månads tid. Under sista tillfället ges du möjlighet att ta det Gröna kortet.

Vi rekommenderar alla våra kunder att säkra med en hjälplåsande broms, därför kommer du lära dig att säkra med den hjälplåsande bromsen GriGri på grundkursen.

Del 1

Under kursens första del lär du dig de säkerhetsmässiga grunderna, såsom utrustningshantering, säkringsteknik och kamratkontroll. Detta varvas med praktiska övningar där du också får möjlighet att klättra.

Del 2

Under kursens andra del repeterar och befäster du de viktiga lärdomarna från första tillfället. Du får även utökade kunskaper kring utrustning, samt får under kontrollerade former lära dig hantera konsten att falla och ta emot fall.

Del 3

Vid den tredje och sista delen genomför du en så kallad uppklättring. Uppklättringen består av en teoretisk och en praktisk del, där du får visa dina kunskaper för en instruktör. Går allt vägen får du det Gröna kortet, d.v.s. den licens som krävs för att säkra någon som klättrar på Klättercentret. Läs här för mer information om det Gröna kortet.

Schema

 

För bokningsuppgifter och avbokningsregler, läs mer på vår bokningssida.

 

 

X