Klättercentrets historia

Klättercentret slog upp porten till den första klätteranläggningen i Solna, Lucia 2003. Vi ville starta en anläggning för klättring som var till för alla, där både nybörjare och avancerade klättrare kunde känna sig välkomna. En plats som inte var en exkluderande miljö för redan inbitna klättrare, utan som kunde attrahera en större krets.

Vi valde att från början ha en genomtänkt lokal med fräscha omklädningsrum och duschutrymmen, ett mysigt café och en butik där våra besökare kan inhandla sin klätterutrustning.

Säkerhet

Säkerhetstänkandet har stått i fokus från start och redan innan Svenska Klätterförbundet formulerade kraven för de allmänna behörighetskorten för att få säkra en annan person, hade Klättercentret infört praktiska och teoretiska kontroller för att minimera olycksrisken. Att våra hallar numera är certifierade klätterhalllar understryker för oss och våra kunder att vi fortsätter att lägga stor vikt vid säkerhetsfrågorna i allt vi gör.

Störst i Sverige

Klättercentret Stockholm AB driver idag den största klätterverksamheten i Sverige räknat till omsättning och antal anläggningar. Vi har lyckats att ytterligare stärka den höga klätterkvaliteten som blivit vårt varumärke. I januari 2010 öppnades anläggningen på Telefonplan söder om Stockholm. Efter sex år av ständig ökat intresse öppnade vi Klättercentret i Akalla september 2016.

En månad senare slog Klättercentret Skåne upp dörrarna för sin första anläggning i Malmö.

Affärsidé

Vår strävan är att sprida klättersporten och erbjuda goda träningsmöjligheter till besökare som vill utvecklas som klättrare och till de besökare som söker en intressant och rolig träningsform – något som också är vår affärsidé.

X